دريل ستوني 25 ميليمتر پايه بلند همراه گيره سه نظام اتوماتيک تک فاز آينهل

on دريل ستوني 25 ميليمتر پايه بلند همراه گيره سه نظام اتوماتيک تک فاز آينهل - SB 1625/1W

SB 1625/1W

جدول مشخصات فنی

PILLAR DRILL  SB 1625/1Wدريل ستوني 25 ميليمتر پايهبلند همراه گيره سه نظام اتوماتيک تک فاز
Model SB 1625/1 W مدل
Art No.1402100کد کالا
Motor230V 700 W S2 15minتوان
speed1400 rpmسرعت
Spindle speed12 step 220-2500 min-lسرعت اسپيندل
Angutar motion drill table-45 until +45چرخش ميز کار
Scroll chuck3-16 mmاندازه سه نظام
Drill Chuck mountB 16دنباله سه نظام
throat169 mmگلوگاه
Drill depth80 mmعمق سوراخکاري
Pillar Diameter70 mmقطر پايه
Size off base table450*265 mmابعاد ميز پايه
Size off drill table260*260 mmابعاد ميز سوراخکاري
Height1595 mmارتفاع
Weight63 Kgوزن
Packing size1145*465*290 mmابعاد بسته بندي

برای مشاهده تصویر واضح تر روی عکس فوق کلیک نمایید