اره ميزي راديال کشويي 250 ميليمتر آينهل

اره ميزي راديال کشويي 250 ميليمتر آينهل - UZS 18/250

UZS 18/250

جدول مشخصات فنی

TABLE CROSS CUT SAW 
UZS 18/250
اره ميزي راديال کشويي 250 ميليمتر آينهل
ModelUZS 18/250مدل
Art No.1206100کد کالا
Power230-240V 50HZ 1800Wتوان
MAX Power
 1800Wحداکثر توان
Speed4300 min-lسرعت
No of teeth48اتعداد دندانه تيغه
Blade tilt0-45مقدار چرخش تيغه
Saw blade250*30*48 mmابعاد تيغه
Cutting height max73mm/90 50mm/45حداکثر ارتفاع برش
Working height320 mmارتفاع کار
Weight36.8 Kg وزن

 

برای مشاهده تصویر واضح تر روی عکس فوق کلیک نمایید