جت پمپ باغي 35 متري 370 وات سان وي

on جت پمپ باغي 35 متري 370 وات سان وي - GB60

GB60

جدول مشخصات فنی

برای مشاهده تصویر واضح تر روی عکس فوق کلیک نمایید